Dhukka - ढुक्क | Episode 01 - 30 January 2021

ढुक्क: विपद् दिन्छ दुःख, तयारी गरे ढुक्क

Click here.